Paja Mináč ve stěně Gosaukammu
Míra a Kavkaz
na vrcholu "slaměného rajbasu", Zelený vršek, 26.8.´06
Iva na Jeptišce, Jickovice, 4. 9. ´06
Luky v "yosemitské", Bechyně
Billy v "euforii", Bechyně

<~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16~17~18~19~20
~21~22~23~24~25~26~27~28~29~30~31~32~33~34~35~36~37~38~39~40
~41~42~43~44~45~46~47~48~49~50~51~52~53~54~55~>