Kelti táhnou na jih

Je to tady, další nájezd severských kmenů do neznámých končin. V 8 hodin ráno bylo započato tažení na nepříliš vzdálenou oblast ukrytou v nedozírných hvozdech šumavských. Tato oblast patří jižním kmenům, živícími se chovem všemožné havěti a pěstěním různých plodin. Jsa si jisti dostatečným počtem válečníků vyrážíme směr Východní říše, Waxenberg. Naše rodné opidum opouštíme za mírného deště s vidinou dobré přilnavosti a teplot ideálních tak akorát k nepropocení našich již tak dost smrdutých kůží.


Krajina Východní říše

Osvědčený kmenový vůz s nejlepším vozkou severních končin ukrajuje kilometry, jako vždy s lehkostí. Ještě před polednem než byl čas postavit kotel s meltou nad ohniště, stanuli srdnatí bojovníci před kamennými valy chránící útočiště nic netušících jižních kmenů. Jelikož byli vybráni ti nejlepší, nebyl problém dosáhnout vrchních partií nepřátelského hradiště. Po prozkoumání zjišťujeme, že tato oblast byla již vybydlena, proto považujeme za nutné se alespoň obveseliti přelézáním jednotlivých valů, což se nám všem dokonale daří. Během chlapáckého pohrávání si s jednotlivými linijemi nechybí ani patřičně jadrné průpovídky a ostré hecování. Jelikož jsme nazýváni barbary i naše mundůry budí patřičný obdiv ba někdy i respekt.


Obhlídka terénu

Vzhůru vpřed

Terény byly různě náročné

Fešáci v akci

V závěru dne jsme stařešinou kmene pobídnuti k návratu na rodnou hroudu a tak nezbývá než vylézt poslední lajnu na nevysokou leč patřičně tahavou skalinu.
Jsou vybráni tři z šesti neurvalců. Stařešina je nucen pobízet je k lepším výkonům, a proto volí posměšné narážky typu:,,I javánci hrajou líp divadlo, než vy lezete”


Stařešina povzbuzuje

...i neznámé lezce k lepším výkonům

Teď polezeme tam

Na závěr se kocháme nově objeveným krajem a chystáme se usadit na naše pryčny ve voze, který nás opět navrátí do našich rodných končin.


Hodnocení výpravy

Brutálního nájezdu se jmenovitě zůčastnili: stařešina J. Novák, nejlepší vozka P. Altman, vysokej blonďák P.Holub, zmrzlá pracka Šaman, bojovník léčitel R. Nahálka, rychle štastný Lucky Both

<~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16~17~18~19~20~>