Na Štěpána pod Májovkou

To, že jsou Klíšťata nejen velmi akční, ale i sportovně nadaná, se prokázalo na Štěpána. Tento den se konal minisraz pod Májovkou. Každý se s tím vypořádal po svém – někdo přišel pěšky, jíní pro svůj transport zvolili kolo či dokonce loď. Padly nějaké ty lezecké výkony, byla instalována vrcholová knížka, ale hlavně se postávalo u ohně a povídalo. Akce proběhla bez problémů – svědčí o tom i následující fotografie.


Vylodění vodácké sekce

Bóďa se ochotně ujal role převozníka a převezl Terezu s Lukášem a několika psi na slunný břeh

Ach jo. Zase ta písecká selanka. Mám já tohle zapotřebí?

Teplo rodinného krbu

Pat a Mat

Naši nadějní lezci

Někteří z nás se do všeho vrhají po hlavě

Ještě se upravím a jedem.

Události zaznamenali a vyfotografovali: Katka a Luky

<~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16~17~18~19~20~>