Blitzwatsche - blesková facka

...je dle mě, Rommela a páru dějinně nepodstatných figurek libá pro duši,zdřevěnělé oudy a zkvašené endorfiny.
Proto...

Směr Sreiner!

Odjezd Písek sobota 4.2.v 9.30.

Příjezd do Mullerschlagu někdy dopoledne.

V tomto výchozím bodě začátek akce poněkud přibrzděn určením postupové navigace (zcela nečitelné lišejníky, absence slunečních hodin, vyhrabání mraveniště s následným dekódováním světových stran).

Po té sic bez optického kontaktu s vrcholem, ale SV stěnou, přes 2 dřevěné valy obory, jelení močová mokřadla, rysí doupata, torza nešikovných pytláku, skalisky a převisy...


Ejhle Gipfel!

Sreiner ist fertig!


Přichází ztráta pojmu o čase. Částečně odkysličením sítnice , částečně přebytkem jodu v troposféře.

Ojínělé smrky nabízejí popolézt nad hranici inverze (pro nezájem neuskutečněno).
Po požiti povzbuzujících farmak a ověření autetičnosti vrcholu, nezbývá než zaklapnout hledí a s výkřikem nach Hause do náruče čertovského orgasmu!!!

Sílu sjezdu nejde češtinou popsat.

U vozu uklidňující vzájemné propleskáni po tvářích zklidňuje třes těla a vibrace lyží.

Resume:


  • Počasí - zimní

  • Viditelnost - neurčena

  • Sníh - bílý, pod strmými úseky místy hnědý

  • Strmost svahu-průměrně 40 místy 360 stupňů Ve střízlivém stavu (náš případ) je nutné plné nasazení morálu a techniky na hranici sebeobětování.

    Dá se srovnat s Aiguille du Plan S stěna, jeto ale větší sranda.


Z důvodu utajení pred CIA fotodokumentace nebyla zatím uvolněna, blbci to nepomůže zdravej má představivost!

Aktéři: Katka Procházková, Lukáš Both, Honza Novák

<~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~16~17~18~19~20~>